ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה

ספר מקוון
חינם
מק"ט: אין מידע קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: צביה מרקוביץ

שנה: 2014

קטגוריה: "תחומי דעת: מתמטיקה ומדעים"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

פתח דבר

יחידת הוראה זו עוסקת בניתוח אירועים מתמטיים בכיתה. אירועים מתמטיים הם מצבים אשר התרחשו או עשויים להתרחש בכיתה, ובהם על המורה לענות או להגיב לשאלה, לרעיון או לאמירה של תלמיד.

‮האירועים המתמטיים שייכים לספרות המקרים במתמטיקה ‭.(mathematical cases)‬ רוב המאפיינים דומים למאפייני המקרים המתוארים בספרות המקרים, פרט לכמה הבדלים. דרכי העבודה עם האירועים המתמטיים דומות לדרכי העבודה עם המקרים ‮המוצגים בספרות המקרים.

‮לעיסוק בניתוח אירועים מתמטיים מטרות אלה: העמקת הידע המתמטי וידע ‭p־mn‬הפדגוגי של המורים; עידוד המשתתפים לחשוב ולהרהר על נושאים הקשורים להוראה בכלל ולהוראה שלהם בפרט; חידוד ההקשבה לדברי התלמידים ומיקוד ההסבר לשאלה או להתלבטות של התלמיד‭,‬ העשרת הידע המתמטי בנושאים שמלמדים בכיתה; החלפת דעות בין המשתתפים; פיתוח כישורי רפלקציה; העשרת רפרטואר האירועים המתמטיים ושילוב אירועים כאלה כחלק מההוראה בכיתה.

‮האירועים המתמטיים שבחוברת זו מתאימים לעבודה הן עם סטודנטים להוראה והן עם מורים בפועל במסגרת של קורס, סדנה או השתלמות, כמו גם במסגרת בית ספרית בידי קבוצה קטנה של מורים או בידי מורה יחיד. בחוברת מתוארים אירועים מתמטיים המתאימים לחומר הנלמד בבית הספר היסודי ‭p^ ,‬ היא מיועדת לסטודנטים המתכשרים להוראה בבית הספר היסודי ולמורים בפועל המלמדים בבית הספר היסודי. חלק מהאירועים, בעיקר אלה ‮העוסקים בנושא השברים הפשוטים, המספרים העשרוניים, האחוזים והמספרים השליליים מתאימים גם למורים או לסטודנטים להוראה בחטיבת הביניים. ‮

‮ביחידת ההוראה ארבעה פרקים:

הפרק הראשון עוסק בספרות מקרים בחינוך המורים באופן כללי ובאירועים מתמטיים כחלק מספרות המקרים. הפרק מתמקד באופיים של האירועים המתמטיים, במאפיינים ההופכים אירוע מתמטי ל"אירוע טוב‭,"‬ במקורות שבהם ניתן למצוא או לפתח בעזרתם אירועים מתמטיים ובקהל המתאים לעיסוק בניתוח אירועים מתמטיים. ‮

‮הפרק השני עוסק בדרכי עבודה עם אירועים מתמטיים: אירועים מתמטיים בצורתם הבסיסית ובצורתם המורחבת, ביצוע ראיונות עם מורים וראיונות עם תלמידים, פיתוח אירועים מתמטיים ושילוב האירועים המתמטיים בהוראה בכיתה.

בפרק השלישי מוצגים אירועים מתמטיים בצורתם המורחבת, העוסקים בנושאים שונים הנלמדים בבית הספר היסודי. כל אחד מאירועים אלה כולל את הצגת האירוע, את הרקע לאירוע והרחבות לאירוע (כמו למשל, תגובות מורים, הרחבת הרקע המתמטי, אירועים נוספים באותו נושא‭.( ‬‮

‮בפרק הרביעי מתוארים אירועים מתמטיים הכוללים את הצגת האירוע בלבד.

‮לחוברת מצורפים ארבעה נספחים, בשניים מהם מוצגים קטעים מדיונים עם קבוצת משתתפים במסגרת קורס "ניתוח אירועים מתמטיים בכיתה‭."‬ בשני הנספחים האחרים דנים משתתפי הקורס ביתרונות ובחסרונות שבעיסוק בספרות מקרים, ובשאלה מהו אירוע מתמטי טוב.