לשון בסביבותיה, שפה בהקשרה

40

מק"ט: 1314 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: צבי שראל

שנה: 2000

קטגוריה: "תחומי דעת: הוראת שפות"

תיאור

קובץ זה מהווה אסופה של מחקרים שפרסם ד"ר צבי שראל במשך השנים בכתבי עת ובספרי יובל שונים. המאמרים מתמקדים בנושאים שעניינם חקר השיח והסוציולינגוויסטיקה, בלשנות הטסט ואוריינות, נושאים הבאים לכלל ביטוי גם בתכניות הלימודים החדשות של מערכת החינוך לשלביה.המאמרים מוינו לשלושה שערים, המשקפים חלק מהצרכים של הסטודנטים במכללות (בעקבות "דו"ח ועדת ניר", תשנ"ט) ובאוניברסטאות, של המורים המלמדים לשון ב"מוקד טקסטואלי", של המתמחים בלשון וסגנון; סוציולינגוויסטיקה – משלבים ורמות לשון; אוריינות – תיהלוך והבנה, קריאה וכתיבה.לכל שער נכתב מבוא, ונוסף לו בסיומו "מנגנון רפלקטיבי ודידקטי": במבט בוחן, מקורות נוספים, וכן הצעות לפעילויות חקר, למידה והוראה.

ד"ר צבי שראל למד באוניברסיטאות ירושלים ותל אביב. לימד בבית ברל, ניהל את מכללת שיין והדריך במכון מופ"תהוא חקר את תחומי השיח ובלשנות הטקסט, המשלבים והחינוך הלשוני. היה המייסד של כתב העת "חלקת לשון" ומעורכיו.ספריו קודמים: במבט נוסף (תש"ן), מבוא לניתוח השיח (תשנ"א).