שיטות הוראה חלופיות בהכשרת מורים

30

מק"ט: 3110 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: דינה שמריחזקאל יפתחיעל שרןנילי אדירעדה בן-נתןעופרה תומררבקה מאורשרה אלקיןשרי נבון

שנה: 2000

קטגוריה: "הוראת למידה והערכה"

תיאור

תורגם לערבית על ידי ד”ר אעוני ג`בארה

חוברת זו, המיועדת למוסדות להכשרת מורים, מתארת שלוש שיטות הוראה חלופיות – כיתתית (פרונטלית), יחידנית ושיתופית – מציגה את הנחות היסוד שלהן ומציעה תרגילים להוראתן. שילוב השיטות בהוראה מתאים במיוחד לכיתה בת ימינו, שלומדים בה תרגילים בעלי רקע תרבותי ולימודי שונה ומגוון. הוראה הנשענת על מגוון שיטות, בין בנפרד ובין במשולב, מאפשרת התייחסות לצורכי הפרט ולצורכי הכיתה. לאורך החוברת מופיעות הצעות לשילוב המחשב בתרגילים שונים.