לדעת רגש

קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: סמדר גונן

שנה: 2003

קטגוריה: "פילוסופיה של החינוך"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

לדעת רגש הוא הזמנה למסע פילוסופי רגשי. היכולת לחוות את העולם להבינו כרוכה ביכולת רגשית מפותחת. הרגש תפקידו לקרב את העולם אלינו, והוא סוג של הבנה הכוללת מעורבות עמוקה של האישיות, לכן חשוב להבין את התפתחותו, את השינויים החלים בו ואת דרכי ההתמודדות עמו.התפיסה המוצגת בספר מניחה שאי שליטה ברגש אינה בהכרח שלילית, בניגוד למה שנובע מרוב התאוריות העוסקות בנושא, אלא היא חלק מהחוויה הרגשית. הדרישה לשליטה רגשית נובעת מהפער בין צרכים אינדיוודואליים ותודעה עצמית לבין צורכי ההסתגלות החברתית.השליטה הרגשית עשויה לעתים להזיק לאישיות של האדם בחייו הפנימיים, ולכן אולי די בכך שנכיר בעובדה שהאדם כיצור חברתי נדרש לשלוט בהתנהגותו, גם אם אינו יכול ואינו צריך לשלוט ברגשותיו. אהבות, פחדים, דאגות וחרטות מעידים על חיי נפש עשירים, רפלקסיביים וסקרניים, משום שהם סוג של קשב ופליאה אל מול העולם.הספר מעורר מודעות לקשיים הרגשיים ולבעיות החינוכיות הנובעות מהם, והוא מאפשר לבחון מחדש את כלי החינוך והתרפיות המשמים לעיצוב האדם.