"זה המחקר שלי": הפנים הגלויות של החוקר/ת במחקרים איכותניים

מועדים:

שישה מפגשים בימי ראשון, החל מה-31/10/2021, בשעות 10:00–12:00

מרצים / מנחים:

פרופ' אילנה אלקד-להמןפרופ' סמדר בן אשר

תקציר

במחקר במדעי החברה והרוח ניתן למצוא לעיתים מחקרים "כפולי פנים": הם מתנהגים כמסמכים מדעיים, ובד בבד מספרים סיפור של הרפתקה אישית וחד-פעמית המסתמך על נתונים שנאספו בשיטות מחקריות במסע ייחודי (צבר בן יהושע, 2016). החוקר/ת יוצאים למחקר מתוך עניין אישי עמוק, ולעיתים גם כאב אישי, מתמודד/ת עם הצורך לאסוף נתונים באופן שיטתי, לנתחם ולפרשם באופן מדעי ואמין. זו משימה מאתגרת במחקר האיכותני, והיא מעניקה למחקר את ייחודו ואיכותו. במרבית המחקרים הפוזיטיביסטיים מערכת היחסים בין נושא המחקר, הקוראים והחוקר/ת מוסווה בשם עקרונות מדעיים. אולם במסגרת המחקר האיכותני, שהוא סובייקטיבי במהותו, מתפתח זרם שבו החוקר/ת אינם מסתירים את עצמם אלא פועלים כשותפ/ה גלוי/ה בתהליך המחקרי.

מטרת הקבוצה
להכיר ולבחון דרכים שבהן חוקרות וחוקרים משלבים בעבודתם ובכתיבתם המחקרית את המבט והקול האישי. ייחודה של הקבוצה הוא בייחוס מקום מרכזי לחשיבה רפלקטיבית ומטא-קוגניטיבית בתהליך המחקר על כל שלביו, בדגש מיוחד על עקרונות הפסיכולוגיה ההתייחסותית, פרשנות ספרותית, וכתיבה מחקרית דמוית כתיבה ספרותית. המוקדים בעבודת הקבוצה יהיו פיתוח מודעות לנקודת המבט של החוקר/ת ולקולו/ה, להבנה ולפרשנות של השדה הנחקר ושל משתתפיו, לסוגות מחקריות הפתוחות יותר לקול האישי וכן לצורת כתיבת המאמר. זאת תוך עבודה בשני מישורים בד בבד: קריאה במאמרים, והתנסות בניתוח טקסטים שנאספו במחקרים איכותניים וליווי ההתמודדות של המשתתפים בכתיבה.

קבוצת העניין תתנהל בשילוב של קריאה במחקרים המייצגים כתיבה כפולת-פנים, ספרות תאורטית רלוונטית בספרות ובפסיכולוגיה, ובחינת מוקדי עניין במחקרים או בסוגיות מחקריות המתייחסות למקום החוקר/ת במחקר, שאותם יציגו משתתפי הקבוצה. הקבוצה תהווה מסגרת שבה יוכלו המשתתפים לחלוק התלבטויות או לשתף את העמיתים בתהליכי כתיבה, ניתוח ופרשנות במחקריהם, וכן בהתבוננות בהתלבטות בכתיבה בתהליך: למשל, סוגיות של ניסוח, שימושים לשוניים או ארגון.

קהל היעד
חוקרים וחוקרות מתחומים שונים המעוניינים לבסס יכולות פרשניות במחקר האיכותני, תוך שילוב קולם וניסיונם האישי במחקר ובכתיבתו. קבוצת העניין עשויה להתאים גם לחוקרים ולחוקרות בעלי תשתית של ידע דיסציפלינרי בניתוח טקסטים המצויים בצעדיהם הראשונים כחוקרים איכותניים בחינוך ובמדעי החברה.

מועדי המפגשים

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"ב שישה מפגשים, בימי ראשון (31/10/2021; 12/12/2021; 30/1/2022; 20/3/2022; 8/5/2022; 12/6/2022). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

לאור אי-הוודאות הקיימת סביב נגיף הקורונה, המפגשים בשנה"ל תשפ"ב יהיו מקוונים

דמי הרשמה

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

הנחה על הרשמה מוקדמת 10%

ההנחה מסתיימת בתאריך 1.10.2021 חודש לפני תחילת הפעילות .

מחיר לאחר הנחה:

קבוצה משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

על המנחות

פרופ' אילנה אלקד-להמן – פרופסור חבר להוראת ספרות, מרצה בתוכניות התואר השני בחינוך במכללת לוינסקי לחינוך; תחומי העניין שלה בהוראה ובמחקר: הוראת ספרות, הוראת ספרות בהקשר רב-תרבותי, פרשנות (במחקר נרטיבי ובמחקר בספרות), קריאה אינטרטקסטואלית וקריאה מולטי-מודאלית, ותרבות זיכרון בספרות.

ביבליוגרפיה של פרופ' אילנה אלקד-להמן

פרופ' סמדר בן אשר– פסיכולוגית מומחית; מרצה בכירה במכללת אחווה חברת סגל מרכז מנדל בנגב; תחומי העניין שלה במחקר הם ילדים וקבוצות מוחלשות במצבי משבר ומצוקה, אבל ושכול והתבוננות נרטיבית בריקולאז'ית במצבי חיים מורכבים. סמדר ערכה את הספר ייצוגים חברתיים בישראל (המכון לציונות, אוניברסיטת בן גוריון, 2007) וחיברה את הספר צלול ועכור בפרשת הקישון (הקבוץ המאוחד ספרית הפועלים ומופ"ת, 2016). ספרה כוכב מביא את סיפורן האישי של נשים בדואיות פורצות דרך (מופ"ת, 2020).

ביבליוגרפיה של פרופ' סמדר בן אשר