חקר השיח בעידן של שינוי

מועדים:

שישה מפגשים בימי ראשון, החל מה-31/10/2021, בשעות 14:30–16:30

מרצים / מנחים:

פרופ' עירית קופפרברג

תקציר

קבוצת חקר הטקסט והשיח קיימת זה 21 שנה, מאז שנוסדו במכון מופ"ת קבוצות העניין במחקר איכותני.

מטרות הקבוצה

  1. להיות קשובים לצרכים של כל חברי הקבוצה בהתייחסות למחקר הספציפי שלהם. לכן בכל מפגש נתייחס לנתוני מחקר של חברי הקבוצה, נבחן היבטים תאורטיים ומתודולוגיים של המחקר, את הצגת הממצאים ואת פרשנותם. בכל מפגש נדון ברלוונטיות של מה שמוצג לכל חברי הקבוצה.
  2. לקדם את הידע והיכולת של חברי הקבוצה בכתיבה מדעית.
  3. להציג מסגרות תאורטיות ומתודולוגיות עדכניות ורלוונטיות מתחום חקר השיח, ולהתאימן למחקריהם של חברי הקבוצה.
  4. להתייחס לשיח נרטיבי מנקודת מבט של חקר השיח, תוך שימת לב למושגים "קול", "שתיקה" ו"השתקה".
  5. להבליט את חשיבות המתודולוגיה שחקר השיח מספק, הכוללת התייחסות לרכיבים מילוליים, חזותיים ומוזיקליים של הנתונים; לבדוק את התרומה של שיטות ניתוח שונות לאור מטרות המחקר, ובעת הצורך – להבליט את חשיבותו של השילוב ביניהן.

נוסף על כך הקבוצה תתייחס לשאלות אלה: מה ההבדל בין גישות מחקר מכוון-נתונים לגישות מחקר מכוון-תאוריה (הכולל גם תאוריה ביקורתית)? איך לשלב אותן בעת כתיבת המחקר? איך לכמת נתונים איכותניים? אילו כלי מחקר ייחודיים מציע תחום חקר השיח לחקר אינטראקציה וזהות בתהליכים מוסדיים ומשפחתיים הכוללים גם למידה? מה הוא סיפור אישי מנקודת מבט של חקר השיח? כיצד נבנה ידע בשיח? מה היא פרשנות? כיצד אפשר להשיג אמינות במחקר איכותני? מה היא התרומה של מחקר רב-מודאלי (המשלב נתונים מילוליים, ויזואליים ומוזיקליים) ושל מחקר חד-מודאלי? מה הם נתוני מחקר טבעיים ולא טבעיים?

על המנחה

עירית קופפרברג פרופסור אמריטה בתחום הבלשנות וחקר השיח במכללת לוינסקי לחינוך, ועורכת כתב העת עיונים בשפה וחברה; מחקריה העכשוויים, ספריה ופרסומיה מתמקדים בחקר "קול", "שתיקה" ו"השתקה" בשיח אינטראקטיבי דבור, כתוב ומקוון במקום העבודה, מתודולוגיה במחקר איכותני בדגש על תרומת השילוב של שיטות ניתוח שונות לחקר נתונים רב-מודאליים וחד-מודאליים, חקר השפה הפיגורטיבית וחקר הנרטיב.