חקר השיח בשרות החוקר.ת האיכותני.ת

מועדים:

שישה מפגשים בימי ראשון, החל מה- 13/11/2022, בשעות 14:30–16:30

מרצים / מנחים:

פרופ' עירית קופפרברג


תקציר
קבוצת חקר השיח קימת כבר 22 שנים מאז יסוד קבוצות העניין במופת. חקר השיח  הוא תחום מחקר המכיל גישות מכוּונות-תיאוריה ומכוּונות-נתונים  המתמקדות בחקר הפעולות שבני אדם מבצעים באמצעות שפה בהקשר  נתון כשהם מפיקים משמעות. התחום מכיל גם גישות איכותניות המשלבות כימות. שילוב זה מאפשר להבליט תבניות שיח חוזרות שעלו מתוך הטקסטים הנחקרים. במפגשי הקבוצה נגדיר את הגישות השונות ואת מאפייניהם התיאורטיים והמתודולוגיים ונבחר גישות המתאימות למחקרי חברי.ות הקבוצה.

מטרות הקבוצה

  1. להציג מסגרות תאורטיות ומתודולוגיות עדכניות ורלוונטיות מתחום חקר השיח, ולהתאימן למחקרי חברי.ות הקבוצה.
  2. להבליט את המתודולוגיה שחקר השיח מספק, המאפשרת לחקור רכיבים מילוליים, חזותיים ומוזיקליים של הנתונים ואת השילוב ביניהם.
  3. לבדוק את התרומה של שיטות ניתוח שונות לאור מטרות המחקר, ובעת הצורך – להבליט את חשיבותו של השילוב ביניהן.
  4. לקדם את הידע והיכולת של חברי.ות הקבוצה בכתיבה מדעית.
  5. להתייחס לשיח נרטיבי מנקודת מבט של חקר השיח, תוך שימת לב למושגים "קול", "שתיקה" ו"השתקה".
  6. בכל אחד מ 6 המפגשים נדון ברלוונטיות של מה שמוצג לכל חברי הקבוצה.

מועדי המפגשים
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"ג שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון, (13/11/2022; 11/12/2022; 29/1/2023; 12/3/2023; 30/4/2023; 4/6/2023). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

מיקום: המפגשים בשנה"ל תשפ"ג יהיו מקוונים בזום.

דמי הרשמה
קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪
תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%
ההנחה מסתיימת בתאריך 12.10.2022 חודש לפני תחילת הפעילות .
מחיר לאחר הנחה:
קבוצה משנה אחת: 540 ₪, שתי קבוצות משנה: 855 ₪

על המנחה

עירית קופפרברג – פרופסור אמריטה בתחום הבלשנות וחקר השיח במכללת לוינסקי לחינוך, ועורכת כתב העת "עיונים בשפה וחברה";  מחקריה העכשוויים, ספריה ופרסומיה מתמקדים בחקר שיח אינטראקטיבי דבור, כתוב ומקוון במקום העבודה, מתודולוגיה במחקר איכותני בדגש על תרומת השילוב של שיטות ניתוח שונות לחקר נתונים רב-מודאליים וחד-מודאליים, חקר השפה הפיגורטיבית וחקר הנרטיב. עסקה