כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים

מועדים:

ימי א', החל ב- 15/11/20, בשעות 11:00–13:00

מרצים / מנחים:

ד"ר יערית בוקק-כהן

תקציר

פרסום מאמרים נדרש כיום מכל חבר סגל אקדמי. בקבוצה זו נדון בדרכים לכתיבה מיטבית של מאמרים איכותניים, החל בשלב התכנון, עבור דרך שלבי הכתיבה והשיווק של המאמר, וכלה בחשיפתו לאחר פרסומו לקהילת העמיתים הבין-לאומית. על פי צורכיהם של חברי הקבוצה יידונו נושאים שונים: הייחודיות שבהכנת מאמרים איכותניים בהשוואה להכנת מאמרים כמותניים; כתיבת מאמרים בצוות כאתגר וכהזדמנות; שילוב מובאות וציטוטים בטקסט הפרשני; קישור נושאי המאמר לתאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר תוך התדיינות עם ספרות מקצועית בתחום; המשימה השכנועית של המאמר; ציון רפלקטיבי של מיקום החוקרים בשדה (positionality) ודגמים שונים להנכחתם בטקסט; דילמת ה"ענווה" בניסוח מסקנות המאמר; ניסוח  מגבלות המחקר; בחירת כתב עת להגשה; התנהלות אל מול מערכות כתבי עת; התמודדות עם הכנת רביזיות; והגברת חשיפת המאמר לאחר פרסומו.

המפגשים ישלבו הצגות של פרקי מאמרים של המשתתפים בשלבי עבודה שונים ודיון משותף בהם, ניתוח של מאמרים איכותניים שפורסמו, והרצאות של המנחה. בקבוצה חברים מומחים ממגוון תחומי ידע ועולמות תוכן, ועל כן ההשתתפות בה מהווה פלטפורמה להיכרויות עם אנשי מקצוע  לצורך שיתופי פעולה מחקריים וכתיבת מאמרים משותפים, לרבות מאמרים המשלבים ידע אינטר-דיסציפלינרי.

מועדי המפגשים

בשנת הלימודים תשפ”א מפגשי קבוצות המשנה והמליאה יתקיימו באופן מקוון
בימי ראשון, תאריכי המפגשים: 15.11.2020 , 27.12.20 , 31.1.2021 , 14.3.2021 , 25.4.2021 , 6.6.2021

מחיר

הרשמה מאוחרת מיום 18 באוקטובר 2020 ולאורך שנת הלימודים תשפ"א
קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

על המנחה

ד"ר יערית בוקק-כהן – מרצה וחוקרת מתחום הסוציולוגיה והפסיכולוגיה של המשפחה והבריאות, ועוסקת גם בייעוץ והכוון לאנשי סגל אקדמי בכתיבת מאמרים אקדמיים; פרסמה עד כה כשבעים מאמרים מדעיים בכתבי עת שפיטים בין-לאומיים.

ביבליוגרפיה