הבנה וקידום של ניצני אוריינות בגן הילדים ובסביבתו

קבוצת מחקר

מועדים:

ימי ג', החל ב-3/11/20, בשעות 11:30 -13:30

מרצים / מנחים:

פרופ' דורית ארם

מטרות הקבוצה:

  1. קידום ועדכון הידע בתחום התפתחות הבנת השפה הדבורה והכתובה בתקופת הגן (3-6).
  2. למידת התהליכים האורייניים המתרחשים בגן בתוך חברת הילדים (לדוג’ פעילות אוריינית באזורי הגן השונים, פעילות בגן ובחצר, סיוע של הבוגרים לצעירים)
  3. הבנת העמדות של צוות הגן (גננת, גננת משלימה וסייעות) כלפי פעילות אוריינית ומאפייני תיווך האוריינות שלהן.
  4. הערכת דרכי שיתוף פעילות אוריינית משותפת גן- משפחה
  5. פיתוח תכניות עדכניות לקידום ניצני אוריינות.

מועדי המפגשים:
מועדים פנים אל פנים: ימי ג’, 03/11/20, 24/11/20, 09/03/21, 08/06/21 בשעות 11:30 – 13:30
ובנוסף 2 מפגשים מקוונים: 09/02/21, 04/05/21.

מחיר: 600 ש”ח

מיקום: מכון מופ”ת, רחוב שושנה פרסיץ 13, ת”א