הבנה וקידום תהליכים בסיסיים וגבוהים בקריאה מגיל הילדות ועד לבגרות

קבוצת מחקר - מפגשים מקוונים

מועדים:

ימי ג', החל ב- 3/11/20, בשעות 11:30 – 13:30

מרצים / מנחים:

פרופ' מיכל שני

מטרות הקבוצה:

  1. קידום ועדכון הידע בתחום המחקר על תהליכים בסיסיים וגבוהים בקריאה
  2. למידת הקשרים בין התשתית הלשונית, הקוגניטיבית, המטה-קוגניטיבית והרגשית- התנהגותית לבין הישגי קריאה
  3. השפעות של סביבתיות תרבותיות ושל עמדות הורים (לומדים ששפת אמם אינה עברית) על הישגי קריאה
  4. אפיונים של רכישה ותפקוד תקינים ולא תקינים לרוחב דרגות כיתה (ילדות, בגרות ומבוגרים) ופרופילים של קוראים מתקשים
  5. הבנת ההשפעה של היבטים רגשיים של אימהות על תפקודם של תלמידים עם קשיים בקריאה

מועדי המפגשים המקוונים : ימי ג’- 3.11.2020, 5.1.2021, 9.2.2021, 9.3.2021, 11.5.2021, 15.6.2021 בין השעות 11:30 – 13:30

מחיר : 600 ש”ח