מחקר נרטיבי – קבוצת אחר הצהריים

ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל
gabrielasm@013.net

שעות המפגשים:

בשעות: 13:00-11:00 – קבוצת בוקר
בשעות: 17:15-15:15 – קבוצת אחה”צ
אין הבדל עקרוני בין שתי קבוצות המחקר הנרטיבי. בשתיהן התכנים הספציפיים שיידונו במשך השנה ייקבעו בשיתוף עם המשתתפים.

תיאור:

על בסיס תפיסת האדם כמספר סיפורים ומתוך אמונה בזיקה ההדוקה שבין נרטיב וזהות, השימוש בנרטיבים לסוגיהם הולך ותופס תאוצה במחקר של מגוון דיסציפלינות. הקבוצה מיועדת לחוקרות וחוקרים העושים שימוש בשיטות סיפוריות. במפגשים יידונו היבטים תאורטיים, מתודולוגיים ופרקטיים הקשורים לפרדיגמה הנרטיבית. על פי הרצון והצרכים של המשתתפות, הדיונים יתמקדו בסוגיות של אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה, הגדרות של נרטיב, סוגים שונים של נרטיבים, שיטות לפרשנות סיפורים, נרטיב כתוצר הקשרי, נרטיב כאתר למפגש בין פרט ותרבות, אתיקה במחקר נרטיבי ועוד. כחלק מהלמידה המשותפת, חברות הקבוצה יוזמנו להציג חומרים ודילמות מתוך עבודתן המחקרית ולהיעזר בקבוצה לשם קידום מחקריהן.

הרשמה לקבוצה נסגרה