מחקר איכותני חזותי

מרצים: ד"ר רבקה הלל-לביאן

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תש"פ שישה מפגשים בימי ראשון (17.11.19, 15.12.19, 26.1.20, 1.3.20, 3.5.20, 7.6.20), בשעות 13:00-11:00

דמי הרשמה:

קבוצת משנה אחת: 600 ₪, שתי קבוצות משנה: 950 ₪

תיאור:

בעידן הנוכחי לדימויים חזותיים יש תפקיד מרכזי בכינון העולם החברתי ובבניית ידע. המחקר האיכותני, שבאופן מסורתי עסק במילים, נענה בשנים האחרונות לאתגר שמציבה מציאות זו. מתודולוגיות איכותניות מציעות דרכים לניתוח נתונים חזותיים דוגמת צילומי סטילס, צילומי וידאו, ציורים וקולאז'ים. לצד אלה פותחו מתודולוגיות כגון Photovoice, המציעות למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות להבין את עולמם ולייצגו – במטרה להביא לשינוי וכחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית.
בקבוצה נדון בעקרונות התאורטיים, המתודולוגיים והאתיים של שיטות מחקר חזותיות. ניחשף לגישות השונות לניתוח נתונים חזותיים, הן כמתודולוגיה עיקרית הן בשילוב עם מתודולוגיות איכותניות אחרות. במפגשים ישולבו הרצאות קצרות, קריאה של מאמרים ודיון בהם. כחלק מהלמידה המשותפת יוזמנו חברי הקבוצה להציג חומרים ודילמות מתוך עבודתם המחקרית ולהיעזר בקבוצה לקידום מחקריהם

הרשמה לקבוצה

מחיר:

600