חגיגה של עברית: מפגש קיץ בנושא הוראת העברית כשפה נוספת

מועדים:

14 ביולי 2021, שעות 15:45 עד 21:30

המפגש יעמוד בסימנה של השנה המורכבת שחווינו. במהלכו נשאל – מה למדנו ואיך לימדנו? מה ניקח להמשך ואל מה לא נחזור?

נתבונן במבט אנתרופולוגי על חוויית ההוראה במציאות שנכפתה עלינו, נשמע על דרכי התמודדות ונדגים כלים שפותחו.