האינטרנט והמולטימדיה ככלים לפיתוח ההבעה שבעל פה ובכתב

מועדים:

תאריך התחלה 6 במרץ 2022, תאריך סיום 17 ביוני 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

חנה דוקרקר

בקורס זה יוקנו לסטודנטים כלי הוראה חדשניים מתחומי האינטרנט והמולטימדיה לפיתוח ההבעה בעברית. הקורס מושתת על תפיסת השפה כאמצעי תקשורת בראש ובראשונה. עזרי ההוראה והמתודות שבהם ייעשה שימוש ייבחנו לאור התאמתם להנחת יסוד זו