האינטרנט והמולטימדיה ככלים לפיתוח ההבעה שבעל פה ובכתב

מועדים:

תאריך התחלה 10 באוקטובר 2021, תאריך סיום 21 בינואר 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

חנה דוקרקר

בקורס זה יוקנו לסטודנטים כלי הוראה חדשניים מתחומי האינטרנט והמולטימדיה לפיתוח ההבעה בעברית. הקורס מושתת על תפיסת השפה כאמצעי תקשורת בראש ובראשונה. עזרי ההוראה והמתודות שבהם ייעשה שימוש ייבחנו לאור התאמתם להנחת יסוד זו