פרקי ספרות להוראת העברית כשפה נוספת

מועדים:

תאריך התחלה 6 במרץ 2022, תאריך סיום 17 ביוני 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר שרית ילוב

הקורס "פרקי ספרות להוראת עברית כשפה נוספת" יקנה דרכים להורא​ת נושאים לשוניים במסגרת דיון בפרקי ספרות בשפה העברית, וכלי הוראה ייחודיים ו/או דיגיטליים (המשלבים טקסט, תמונה, צליל ומדיה ממוחשבת) שאפשר לממש במסגרת תרגול המבוסס על פרקי ספרות אלה