תכנון לימודים ופיתוח קוריקולרי להוראת עברית כשפה נוספת – הנחות יסוד, שיקול דעת דידקטי ותכנים​​

מועדים:

תאריך התחלה 6 במרץ 2022, תאריך סיום 17 ביוני 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

רחל לרנר-מור

קורס זה מומלץ למנהלים, לרכזי מקצוע ולמורים.

רבים מבתי הספר היהודיים בתפוצות רואים בידיעת העברית גורם חשוב בהפנמתם של יסודות התרבות היהודית. כיוון שכך, הם מציבים את הקניית הלשון העברית כיעד חינוכי מרכזי בתכנית הלימודים בכלל, ואת הקניית הכשירות התקשורתית בלשון העברית כמטרת העל הרצויה בפרט