תכנון לימודים ופיתוח תוכניות לימודים בהוראת השפה הערבית

מרצים / מנחים:

נג'את סאלח