התפתחות האורינות בשפה הערבית בעידן הטכנולוגי: תהליכי הוראה ולמידה במאה ה-21

מרצים / מנחים:

בהאא מח'ול