כתיבה יצירתית-כלים ומיומנויות בהבעה שבע"פ

מרצים / מנחים:

אליף פראנץ