למידה מבוססת מקום במוזיאוינים ובאתרי מורשת Situated Lning in Museums & Heritage sites

שיעור פתוח – חינם!

מועדים:

25 באוקטובר 2020 בשעות 16:00 עד 17:30

היקף:

2 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

טלילה יחיאל

על השיעור הפתוח:

:In this open free lesson towards the course

,Learning, Teaching and Curating: Situated Digital Experience in Museums and Heritage sites

.we will present the course lesson by lesson and you will be able to take an active part in an experimental learning from home

.Since the project in the actual course is a map or a game for a heritage site of the participant’s choice, we will take you  step by step through the stages of this voyage

,Teachers from middle school and the academia in all disciplines and museums professionals are invited to join

.You will also get to see projects that were created by former participants from all around the globe in cities and  museums of art, archaeology and scienc