סמכות ורכות: יצירת חינוך מכליל

Tender Authority: Creating Inclusive Education

מועדים:

9 בדצמבר 2020 בשעות 20:00 עד 21:30

היקף:

2 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' ויקטור פרידמןפרופ' מיכל ראזר

על הוובינר:

במפגש המקוון האינטראקטיבי יומחשו כמה נקודות עיקריות מהספר "סמכות ורכות".

הספר עוסק בתאוריה יישומית ליצירת חינוך מכליל, ומשולבים בו דיאלוגים תוססים בסוגיות יום-יומיות ממשיות המדגימים את יישומה. למרצים אשר חיברו את הספר, 35 שנות ניסיון במחקר פעולה בתחום זה, ובאמצעות הספר הם מבקשים לסייע למורים ולמחנכים לגבש עשייה מקצועית ואנושית כאחת ולהעניק חינוך רב-משמעות לתלמידים בהדרה ובסיכון.

המפגש יתקיים באנגלית.