סדנת כלים להוראת השפה הערבית

קורס במסגרת התוכנית "הוראת השפה הערבית"