בניית גשרים לשוניים: אסטרטגיות חדשניות להוראת שפה שנייה

סמינר מקוון בספרדית

מועדים:

26 במאי, 2, 4, 9 ביוני, בשעות 21:00 – 22:00

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר לואיס סוחטוביץ'ד"ר תרצה לויןמריה פלורנסיה פראריפדריקו פאסקואלהרבקה קוק

לתרבות ולזהות השפעה רבה על הוראת שפה שנייה. הסמינר יעסוק בקשר זה תוך הצגת אסטרטגיות חדשניות ליישום והוראת הנושא בגיל הרך ובתי”ס יסודיים, ושימוש בכלים דיגיטליים יצירתיים.