דקדוק תלוי הקשר

מועדים:

סמסטר א: 18/10/20 – 22/01/21

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי אלבק

על הקורס

הקורס יתרכז בתחום תורת הצורות (המורפולוגיה) של העברית בהקשר של טקסט. בלימוד טקסט מזדמנים נושאים בכל תחומי הלשון, החל בסוגיות דקדוקיות וכלה בסוגיות מילוניות ובדרכי הבעה. במסגרת זו יושם דגש על נושאים בתורת הצורות, ובהם מערכת השם ומערכת הפועל. נושאים בתחביר ונושאים בדרכי הבעה יידונו בקורסים אחרים.