כתיבה יצירתית-כלים ומיומנויות בהבעה שבע"פ

קורס במסגרת התוכנית "הוראת השפה הערבית"