השפעת התקשוב על החינוך – סקירה רטרוספקטיבית על שנות דור של תקשוב בחינוך

רישום לכל מפגשי הסמינר

מועדים:

ימי ב'- 11 ו18 למאי , ימי ה' -14 ו21 למאי

מרצים / מנחים:

ג'י הורוויץפול מונהיימרפרופ' מרטין וולררוב ואן נוּדרותי סלומון