למידה, הוראה ואוצרות: התנסות דיגיטאלית מבוססת מקום במוזיאונים

סמינר מקוון

מועדים:

החל ב- 09/08/2020, בשעות 16:00 -17:00

היקף:

20 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

טלילה יחיאל

על הסמינר

המשתתפים בסמינר ייחשפו לגישות שונות ולכלים מגוונים ללמידה, להוראה ולאוצרות דיגיטאלית. הם גם יזכו להכיר משחקים שניתן לשחק במוזיאונים מסוגים שונים: מוזיאונים עירוניים, מוזיאונים לאומנות ואתרי מורשת.


מועד
התחלה: 9 באוגוסט 2020
סיום: 10 בספטמבר 2020

שעות: 16:00 – 17:00

עלות: 350 ש"ח

היקף: 10 מפגשים מקוונים, 20 שעות אקדמיות