“זו עברית וזו גם כן” – איזו מהן ומה מתוכַן נלמד קהלים בעלי צרכים שונים?

על הסמינר….

השפה העברית היא שפה עשירה, חיה ומתפתחת. השימוש ברבדיה השונים מוכר לנו מהעבר, וגם בהווה היא ממשיכה להתחדש במילים, בתבניות ובצירופים.
מדובר בתופעה מעוררת השתאות, ועם זאת – העושר מציב בפני המורה דילמה נצחית: מה מתוכו להגיש לתלמידי העברית באשר הם?
סוגיה זו תעמוד במוקד הסמינר השנה.

​​​​מטרות הסמינר

  1. מיקוד תשומת הלב במשלבי השפה ובהתאמתם לקהלי יעד שונים;
  2. מפגש עם חוקרות ועם מורים שחקרו סוגיות בנושא ופיתחו מודלים וכלים להתאמת המשלבים השונים;
  3. מפגש עמיתים וטיפוח קהילת מורים לומדת.

​​​מבנה הסמינר​

​הסמינר יכלול ארבעה מפגשים מקוונים בני 90 דקות כל אחד. כל המפגשים יתקיימו בין השעות 21:00 ל- 22:30 (שעון ישראל)​.
במהלך המפגשים יוצגו המשלבים השונים ותיבחן התאמתם למטרות ההוראה. כן יידונו סוגיות ייחודיות דוגמת השימוש בלשון זכר ובלשון נקבה, והמרות משלביות אופייניות.

מפגש ראשוןהרצאת פתיחה – שבוז, גמור, עייף או יַגֵּעַ? משלבי הלשון השונים והוראתם המשלבים השונים והשימושים בהם בהתאם לאוכלוסיית היעד ובהתאם למטרות ההוראה.
המרצה: חנה דוקרקר
המועדיום שני: 13.1.2020

מפגש שניזכר ונקבה – מינניות (סקסיזם) בעברית והשלכותיה על הוראת השפה כיצד להתמודד עם הסוגיה בקהל מעורב (תלמידים ותלמידות), בלי ליצור תחושת אפליה?
המרצה: עינת גז-כהן
המועדיום חמישי: 16.1.2020

מפגש שלישי: “אל תסתכל בכריכה אלא במה שכרוך בה” – קריאה ביקורתית במקראות ללימוד השפה במפגש ייבחנו המסרים הגלומים בבחירת המילים והטקסטים הנלמדים בכיתות העברית.
המרצה: ד”ר אושרי זיגלבוים
המועד: יום שני: 20.1.2020

מפגש רביעישדרוג ושנמוך משלבים לתלמידים מתקדמים ולרמת ביניים המפגש יישא אופי סדנאי. במהלכו יודגם מודל שפיתח המרצה ויתורגלו שדרוג ושנמוך קטעי טקסט.
המרצה: נואל בן דונסקי
המועדיום חמישי: 23.1.2020

קהל יעד​

הסמינר מיועד לעובדי הוראה (מרצים, מורים ומורי מורים), קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ולאנשי חינוך מישראל ומרחבי העולם.

​למשתתפים מחו”ל- 100$
למשתתפים מהארץ- 140 ש”ח (מחיר מסובסד לעובדי הוראה)
הנחה לקבוצות משתתפים מאורגנות בישראל- 115 ש”ח. ​
**ניתן להשתתף בחלק מהמפגשים!!

​למידע נוסף ולהרשמה קבוצתית, נא ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני:  international@macam.ac.il

הרשמה