הוראת עברית למתחילים

מרצים / מנחים:

פני אור

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"