הוראת העברית כשפה נוספת

תוכנית מלאה

מועדים:

סמסטר ב': 1 במרץ 2021 – 25 ביוני 2021

היקף:

240 שעות אקדמיות

על אודות התוכנית

התוכנית מתמקדת בהרחבת הידע הדידקטי של המורים בתחומי ההוראה: דקדוק תלוי הקשר, אוצר המילים, ספרות והבעה. דגש מיוחד מושם בהיבט הטכנולוגי של ההוראה, כלומר בשילוב אמצעי מולטימדיה וכלים במרשתת בהוראת העברית.

התוכנית מורכבת משתי חטיבות – קורסים בסיסיים (שהם קורסי חובה) וקורסי העשרה (שהם קורסי בחירה).
בכל קורס מודגש ההיבט התאורטי של הנושא וההיבט הדידקטי שלו. במהלך הקורס נדרש הסטודנט למלא מטלות לתרגול חומר הלימוד.
סטודנטים שיסיימו בהצלחה שמונה קורסים – שישה קורסי חובה ושני קורסי העשרה – יהיו זכאים לתעודת התמחות בדידקטיקה של הוראת העברית כשפה נוספת מטעם האקדמיה המקוונת במכון מופ"ת.

תעודות

בסיום תוכנית התמחות מלאה מוענקת לבוגר תעודת התמחות בדידקטיקה של הוראת העברית כשפה נוספת (בהיקף של 240 שעות).
בסיום כל קורס בודד מוענק לבוגר אישור סיום לימודים בקורס (בהיקף של 30 שעות).