הוראת עברית באמצעות הומור

מרצים / מנחים:

רחל נפרסטק

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"