שיפור הלשון

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"

מועדים:

https://mofet.macam.ac.il/international/he/online-academy/specializations/hebrew-courses/improvementenrichment/

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי אלבק

על הקורס

הקורס נועד לשפר את לשונו של המורה לעברית כדי שישמש דוגמה אישית נאותה לתלמידיו. הנושאים נבחרו בהנחה שככל שיורחבו ידיעותיו של המורה וככל שתעמיק הבנתו את התהליכים החלים בלשון, כך ייטיב לשקף את בסיס הידע שלו בשימוש הלשון.