עברית קינסטטית

גישת מולטימדיה להפנמת השפה העברית באמצעות שימוש בטכניקות דרמה, עברית בתנועה וכלי Web 2.0 למתחילים

מרצים / מנחים:

דרורה ערוסי

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"