שיטות ואסטרטגיות בהוראת הטקסט העיוני

קורס במסגרת התוכנית "הוראת השפה הערבית"