הבנת הנקרא והבנת הנשמע

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"

מועדים:

סמסטר א': 18/10/20 – 22/01/21

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אסתר הבר

על הקורס

הקורס יעסוק בעקרונות הבנת הנקרא והבנת הנשמע ובדרכים להעברת שיעורי קריאה והאזנה בכיתה. בתחילת הקורס יכירו הלומדים סוגים שונים של טקסטים, פשוטים ומורכבים, וילמדו לנתח אותם מבחינה תוכנית, מבחינה מבנית ומבחינה לשונית. לאחר מכן יילמד מבנהו של שיעור הבנת הנקרא ויוכרו דרכים לבניית שיעור זה. בהמשך הקורס תיערך הבחנה בין שיעור הבנת הנקרא לשיעור הבנת הנשמע. יוכרו סוגים שונים של שיעורי הבנת הנשמע ויוקנו דרכים להוראתם. לאחר כל יחידה יילמדו דרכים לכתיבה נכונה של טקסטים מן הסוג שנידון בשיעור. לבסוף ייבחנו דרכים לפתרון בעיות: בחירה בסוג הטקסט הנכון (לקריאה או להאזנה); בניית שיעור בהתאם לרמת הטקסט ולרמת התלמידים; הבדלי רמות בין תלמידים ועוד.