תחביר המשפט ותחביר הטקסט

מרצים / מנחים:

אורלי אלבק

קורס במסגרת התוכנית “הוראת העברית כשפה נוספת”