תחביר המשפט ותחביר הטקסט

קורס במסגרת התוכנית "הוראת העברית כשפה נוספת"

מועדים:

סמסטר קיץ, 1/07/20 עד 31/08/20

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי אלבק

תקציר

הקורס יתרכז בנושאים שהתחביר המודרני עוסק בהם: מבנה המשפט והטקסט ומרכיבים סמנטיים ופרגמטיים של המשפט והטקסט. נראה את תפקידו המכריע בפענוח ובניסוח משפטים. עוד נראה שלצד כללי התחביר המחויבים הידועים יש כללי תחביר של רשות. לכללי התחביר האלה המשותפים לדוברים, תפקיד חשוב בפענוח הטקסט.