הוראת העברית הדבורה – שיטות ודרכי הוראה

מועדים:

סמסטר ב': 08/03/20 - 26/06/20

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

חנה דוקרקר

על אודות הקורס

הקורס עוסק בהוראת העברית על פי עקרונות הרכישה של שפה נוספת בפן השפתי המדובר שלה (Oral skills). הקורס יחשוף את המתמחים למודל המשלב כמה רכיבים שיוצרים מצע מתאים להוראת לשון דבורה, וכן למגוון רב של דרכים שמטרתן לחזק את כישורי השיח וההאזנה של תלמידיהם לומדי העברית. נוסף לכך, המתמחים יתנסו בעצמם בהכנת מערכי שיעור המבוססים על הוראת העברית המדוברת.