האינטרנט והמולטימדיה ככלים לפיתוח ההבעה שבעל פה ובכתב

מרצים / מנחים:

חנה דוקרקר

קורס במסגרת התוכנית “הוראת העברית כשפה נוספת”