האינטרנט והמולטימדיה ככלים לפיתוח ההבעה שבעל פה ובכתב

קורס במסגרת התוכנית “הוראת העברית כשפה נוספת”

מועדים:

סמסטר א': 18/10/20 – 22/01/21

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

חנה דוקרקר

מטרות הקורס

בקורס זה יוקנו לסטודנטים כלי הוראה חדשניים מתחומי האינטרנט והמולטימדיה לפיתוח ההבעה בעברית. הקורס מושתת על תפיסת השפה כאמצעי תקשורת בראש ובראשונה. עזרי ההוראה והמתודות שבהם ייעשה שימוש ייבחנו לאור התאמתם להנחת יסוד זו.

  1. הקניית כלי הוראה חדשניים להבעה בעברית, תוך שימוש יצירתי ומושכל בתכונות האינטראקטיביות של עולם האינטרנט, המולטימדיה והתקשורת הבלתי אמצעית של הטלוויזיה, הרדיו והקולנוע
  2. התאמת הכלים הנ"ל לנושאי הלימוד ולרמת הלומדים