סדנה בהוראת עברית: כלים, יישום והתנסות

מרצים / מנחים:

רחל נפרסטק

קורס במסגרת התוכנית “הוראת העברית כשפה נוספת”