על מגדר ומיניות בדור הדיגיטל

מועדים:

יום שלישי, ד׳ באדר תשפ״א, 16 בפברואר 2021, בין השעות 14:00 – 19:15