חינוך לפרחי הוראה בתחומי מגדר מיניות וזוגיות

מרכזת: ד"ר נטע ארנון-שושני, מכללת סמינר הקיבוצים

בשנים האחרונות עולה המיניות החיובית כנקודת מבט אלטרנטיבית לשיח השלילי הרווח בנושא המיניות. בעוד זו השלילית תדגיש אלימות וחולי – הרי מיניות חיובית מבקשת לקדם תקשורת, רגש ועונג. מתוך נקודת השקפה זו עולה הצורך בחינוך למגדר, למיניות ולזוגיות מיטיבים. אלא שהעיסוק המרכזי בנושא נובע, לצערנו, מתופעות חברתיות שליליות הקשורות לאלימות מגדרית, מינית וזוגית בישראל: רצח נשים (כמו מקרה מיכל סלה ז"ל), אונס קבוצתי או סדרתי (כמו באיה נאפה ובאילת), אלימות במשפחה (כמו מקרה שירה איסקוב), צריכת פורנו בתקשורת הדיגיטלית ועוד.
פרחי ההוראה במוסדות להכשרת מורים אינם זוכים במהלך לימודיהם להכשרות סדורות בסוגיות של מגדר, מיניות וזוגיות, ואינם מקבלים כלים להתמודדות עם ההזדמנויות החיוביות ועם האתגרים השליליים הרלוונטיים לתחום זה. לפיכך נדרשת חשיבה על מנגנון חדש שיעניק שיעניק לסטודנטיות/ים השכלה מותאמת כדי שיוכלו להיות שגרירות/ים של חינוך למגדר, למיניות ולזוגיות מיטיבים במוסדות החינוכיים שילמדו בהם בעתיד.
אנו מבקשות להנגיש את המידע בנושא כחלק מחייב ובלתי נפרד מלימודי החינוך, ולשם כך יש ליצור יש-מאין תוכן, פדגוגיה ומדיניות מתאימים.
על סדר יומו של צוות החשיבה צריכים לעמוד שלושה נושאים מרכזיים:
מיפוי ותכלול התכנים הנלמדים בתחום במוסדות להכשרת מורים. בניית הצעה ראשונית להיכרות עם תכנים מגדריים, מיניים וזוגיים, עבור א/נשי חינוך לגילים שונים ולאוכלוסיות שונות. גיבוש נייר עמדה למדיניות המשלבת הכשרה בתחומים אלו כחלק אינטגרלי וכתנאי לקבלת תעודת הוראה, כשם שקיימת דרישה לעבור השתלמות בעזרה ראשונה.
קהל היעד: מרצות/ים ובעלות/י תפקידים במוסדות להכשרת מורים, המכירות/ים בחשיבות הצורך לקדם הוראת מגדר, מיניות וזוגיות. ניתן לשלב בצוות נציגות/ים של אגודות הסטודנטים.
הצעה זו הוגשה למכון מופ"ת על ידי הדסה טרון, שייסדה וניהלה את היחידה למעורבות חברתית במכללת סמינר הקיבוצים, וכיום מתנדבת ב"עמותת פורום מיכל סלה", בשיתוף עם מרכזת צוות החשיבה – ד"ר נטע ארנון-שושני, סוציולוגית וד"ר למגדר, מרצה לחינוך במכללת מסמינר הקיבוצים, פעילה חברתית, מנחה וחוקרת בתחום החינוך המיני במערכת החינוך הישראלית.
המתעניינות/ים מוזמנות/ים לפנות בדוא״ל: arnoneta@gmail.com
המפגשים יתקיימו בימי שני בשעות 10:00-12:00 (בכפוף לשינויים)

25/10/2021, 27/12/2021, 28/2/2022, 25/4/2022, 27/6/2022