כנס יוזמות וחקר בקולנוע ומדיה

מועדים:

יום חמישי, י"ז באייר תשפ"א, 29 באפריל 2021, בשעות 15:30–18:15