סימולציה אישית, בשפה הערבית, בשעות 17:30-16:30

במסגרת יום העיון: חדשנות וצמיחה בעידן אי-הוודאות

מועדים:

יום שלישי, כ"ו בתמוז תשפ"א, 6 ביולי 2021