הרשמה לפורום “המשתלה” – פורום קהילות מקצועיות לומדות

מרצים / מנחים:

ד"ר טלי ברגלס-שפירא

הפורום מיועד לנציגים של הגופים המובילים ו/או המפמ”רים הדיסציפלינריים העוסקים בפיתוח קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות. מטרת הפורום היא לשתף באתגרים ובהצלחות בפיתוח קהילה מקצועית לומדת, כדי לקדם את תהליך ההסדרה ולהעצים את הידע של השותפים בפיתוח הקהילות.