הרשמה לפורום תוכנית "תספה" תשפ"ב

בשנים הקודמות התמקדנו בחברה הישראלית על שלל גווניה, ושמנו דגש על קהילת יוצאי אתיופיה. לאחר מכן למדנו באופן תאורטי ופרקטי מושגים בנושאי זהות, רב-גוניות, שיח ותקשורת מיטיבים, ואזרחות משותפת.

השנה נדגיש ונעמיק ביצירת שיתופי פעולה, חשיבה אסטרטגית, יישום של העקרונות ושילובם במהלך תהליך ההכשרה.

בשל האופי השיתופי העמוק של המפגשים אנו מבקשים מן החברים מחויבות לקחת חלק בתהליך מתמשך. רוב המפגשים יהיו סגורים לאורחים מבחוץ, ולא נאפשר הצטרפות לפורום במהלך השנה.

עם זאת, יהיו מפגשי חשיבה שנארח בהם שותפים מזירות שונות.

מטרות הפורום

  • העמקת הידע והחיבור לקהילת יוצאי אתיופיה על היבטיה השונים.
  • למידה והתפתחות אישית ומשמעותית.
  • רכישת כלים מקצועיים לשימוש בעבודה רב-תרבותית.

תדירות

8 מפגשים בימי שני, בהתאם להנחיות התו הסגול (משרד הבריאות)

משך כל מפגש שעתיים וחצי, בשעות 14:00–17:00

המפגשים יתקיימו בצורה היברידית (מפגשי זום ומפגשים פרונטליים)

מועדי המפגשים לשנת הלימודים תשפ"ב   

יום ב', 8 בנובמבר 2021

יום ב', 27 בדצמבר 2021

יום ב', 31 בינואר 2022

יום ב', 28 בפברואר 2022

יום ב', 28 במרץ 2022

יום ב', 25 באפריל 2022

יום ב', 30 במאי 2022

יום ב', 27 ביוני 2022

לקראת כל מפגש תישלח תזכורת בדוא"ל

 

מצפים לראותכם

צוות תספה

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות לד"ר חגית מישקין, ראש תוכנית "תספה", מכון מופ"ת

דוא"ל hagitre@macam.ac.il, טלפון 0778872993