כנס מחקרים מחזור ה' בתוכנית לפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

מועדים:

יום ראשון, ו' בתשרי תשפ"ב, 12 בספטמבר 2021, בין השעות 9:30 – 15:10

החוקרים יציגו את מחקריהם במסגרת התוכנית.

סדר יום ופרטים נוספים – ישלחו לנרשמים

האירוע יתקיים בזום וקישור ישלח לנרשמים.