סדנת להכשרת מורים מהייטק להוראה (עבור ראשי תוכניות)

מועדים:

5/10/21- 26/6/22

היקף:

30 שעות אקדמיות

ראשי תוכניות יקרים,

נבקשכם למלא פרטים בטופס לטובת רישומכם למערכת ההשתלמויות