סדנת סימולציה של מו"פ קהילות מקצועיות לומדות בשיתוף פעולה עם "מרכז הלב"

מועדים:

יום רביעי, 17 בנובמבר, שעות 16:00-18:30

היקף:

30 שעות אקדמיות

מוזמנות ומוזמנים להירשם לסדנת סימולציה שנבנתה ע"י מו"פ קהילות מקצועיות לומדות בשיתוף פעולה עם "מרכז הלב".

הסדנה עוסקת בתחום "מיומנויות התקשורת במצבי קונפליקט בתחום הקהילות" ונבנתה כמענה לצורך העולה במציאות היומיומית של נשות ואנשי חינוך, בדבר ריבוי ומורכבות מצבי הקונפליקט בעשייה החינוכית בתחום הקהילות.

הסימולציות הן מול שחקנים/ות מקצועיים/ות המגלמים/ות את הדמות הקונפליקטואלית (לדוגמא – חבר.ת קהילה, מנחה, קולגה) כאשר המתנסה בסימולציה תמיד מגלם את עצמו.

במהלך הסדנא נעסוק בזיהוי הקונפליקטים השונים, נבחן את התחושות והתגובות בזמן הקונפליקט, ונברר דרכים נוספות הקיימות להתמודדות עם הקונפליקט בצורה מיטבית.

 

שימו לב! מספר המקומות מוגבל. הזדרזו להירשם!

 

פלטפורמה: מפגש זום